Zagraniczny pobyt edukacyjny to dla młodego człowieka niewątpliwa okazja do zgromadzenia wielu niezapomnianych doświadczeń, zdobycia wspaniałych znajomości oraz podniesienia umiejętności językowych. Jednocześnie każdy taki wyjazd wymaga pewnych nakładów finansowych. Jaki jest koszt wymiany zagranicznej dla młodzieży? Kilka informacji na ten temat przedstawiamy w dalszej części wpisu.

Od czego zależy koszt wymiany zagranicznej?

Wymiany zagraniczne dla młodzieży realizowane są w ramach kilku programów i do różnych krajów na całym świecie, dlatego ich ogólny koszt zależy od wielu czynników. Dzięki urozmaiconej ofercie każdy, kto chce zdobyć cenne doświadczenie podczas nauki w innym państwie, może wybrać opcję najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb, oczekiwań, a także możliwości finansowych.

Jaki jest koszt oferowanych zagranicznych pobytów edukacyjnych?

  • Programy dwumiesięczne, czyli najkrótsze z oferowanych w naszej ofercie opcji, to koszt 22.000 zł.
  • Programy trzymiesięczne kosztują 27.400 zł.
  • Jeden semestr szkolny, a więc od końca sierpnia do stycznia, dostępny jest w cenie 32.000 zł.
  • Pobyt zagraniczny trwający cały rok szkolny, czyli od końca sierpnia do końca czerwca, to kosz 34.300 zł.

W ramach każdego z programów uczeń ma zapewnioną kompleksową opiekę, która obejmuje m.in. całkowitą organizację pobytu, edukację w szkole publicznej, zakwaterowanie u rodziny goszczącej. Co więcej, skorzystać można z szeregu dodatkowych atrakcji, jak np. wycieczki fakultatywne. Wsparciem objęci są nie tylko uczniowie udający się na zagraniczną wymianę, ale i ich rodzice.

Zagraniczny wyjazd edukacyjny to niezapomniana przygoda, którą zapamięta się na całe życie. Jednak oprócz tego młody człowiek ma szansę zdobyć szereg bardzo cennych doświadczeń, które z całą pewnością przydadzą mu się w przyszłości. Poza możliwością podszkolenia umiejętności językowych wymiana międzynarodowa to również wiele nowych możliwości naukowych, zawodowych oraz osobistych. Jednocześnie każdy taki wyjazd ucznia realizowany jest pod czujnym okiem opiekunów, którzy dbają nie tylko o bezpieczeństwo, ale i zadowolenie młodego człowieka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjnych wyjazdów zagranicznych.